1. Administrator
Administratorem Państwa danych w zakresie usług świadczonych przez Serwis jest Kamil
Strugalski, zam. Kremerowska 10/14, 31-130 Kraków, Polska.
Administratorem Państwa danych, w ramach świadczonych Usług, mogą być również Zaufani
Partnerzy.
2. Polityka w zakresie plików „cookies”
Pliki cookies (czyli „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies przeważnie zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, unikatowy numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu. Jeżeli zablokujesz lub
odrzucisz pliki cookies, niektóre z naszych części Serwisu mogą być zablokowane lub mogą działać
nieprawidłowo.
Serwis wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykrywanie wszelkich nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu:
• „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu,
• „reklamowe” pliki cookies – pozwalają one na dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
• „niezbędne” pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelnienie danych w ramach Serwisu,
• „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być
wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
Bardzo często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka
internetowa) domyślnie przechowuje pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą zawsze mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim,
które przysługują IAB Polska. Zaczerpnięte z www.wszystkoociasteczkach.pl
Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron WWW w tzw. "TRYBIE
PRYWATNYM" co przeważnie oznacza, że wszystkie odwiedzone strony WWW nie zostaną
zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po
zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" dostępny jest w pomocy
przeglądarki.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
a) zakładanie konta i uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie – zakres danych jakie od Ciebie
pozyskujemy: adres e-mail oraz hasło, czyli dane podane poprzez formularz rejestracyjny.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) usługi dla których niewymagane jest założenie Konta – np. wyszukiwanie ogłoszeń, przeglądanie
ogłoszeń – zakres danych jakie przetwarzamy: dane o aktywności, dotyczące odwiedzanych przez
Państwa ogłoszeń, dane dotyczące sesji, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) usługi dla których wymagane jest założenie Konta – np.wiadomości. Wykorzystujemy dane
potrzebne do zarejestrowania Konta, dane osobowe, adresy e-mail, numer telefonu komórkowego,
dane dotyczące odwiedzanych przez Państwa Ogłoszeń, dane dotyczące sesji, systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz adresu IP. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje
brakiem możliwości korzystania ze świadczonych przez nas określonych usług i funkcjonowania
Konta.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
d) rozpatrywanie skarg i roszczeń – zakres danych jakie pozyskujemy to dane podane w Koncie
Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia
dotyczą usług przez nas świadczonych, a także inne dane, które są niezbędne do wykazania
istnienia roszczenia.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dlatego że jest to niezbędne do umożliwienia Państwu
publikacji i odnawiania Ogłoszeń w naszym Serwisie, rozwiązywania problemów technicznych,
obsługi reklamacji i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (poprzez formularz kontaktowy lub na
adres email), kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu naszego Serwisu, którym jest: dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio
przeglądanymi przez Państwa treściami, oraz zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas
usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom
i nadużyciom.

Jeśli się Państwo zgodzą to przetwarzamy również dane osobowe w celu zapisywania danych w
plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w każdej chwili. Państwa dane
osobowe będą przetwarzane do czasu aż nie zostanie wycofana, wcześniej wyrażona na nie zgoda.
Mogą to Państwo zrobić kontaktując się z nami drogą e-mailową.
Wykorzystujemy również dane o aktywności Użytkownika w Serwisie (np. Kliknięcia w
Ogłoszenia) do oferowania spersonalizowanych treści, określenia jak długo i w jaki sposób
poruszają się Państwo po naszym Serwisie, w celu lepszego poznania Państwa zainteresowań i
przekazania sugestii dotyczących przedmiotów które Państwa interesują oraz monitorowania i
raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do
celów wewnętrznych analiz.
5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe (w tym adres e-mail, numer telefonu), które zostały podane podczas
dodawania Ogłoszenia lub zakładania Konta, udostępniamy osobom zainteresowanym Państwa
ogłoszeniem. Wszystkie dane osobowe powierzone są podmiotowi dostarczającemu infrastrukturę
techniczną (hosting), z usług którego korzystamy przy prowadzeniu tego Serwisu. Adres IP,
zawartość niektórych plików cookie, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę może być przekazana
podmiotom oferującym wyświetlanie reklam profilowanych. Możemy przekazać Państwa dane
osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również Zaufanym Partnerom, tzn.
Reklamodawcom wykorzystującym dane o Użytkownikach jako profile marketingowe, a także
podmiotom będące administratorami DMP gromadzących profile w celu wykorzystania ich do
celów Reklamodawców, podmiotom organizującym kampanie reklamowe na rzecz
Reklamodawców (Domy Mediowe, agencje), - w postaci informacji o Użytkownikach w formie
profili marketingowych. Polityka prywatności prowadzona jest przez te podmioty we własnym
zakresie.
Państwa dane mogą być przetwarzane przez dostawców usług wyłącznie na nasze polecenie.
Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e-mail, obsługi
forum, powiadomień web push czy też innych związanych z analizą ruchu w Serwisie, analizą
skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań
użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług
związanych z funkcjonalnością Serwisu oraz Konta Użytkownika.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Gwarantujemy pełne respektowanie wszystkich Państwa praw wynikających z rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, poprawy, skasowania Państwa danych,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do
organu ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas posiadania Konta w naszym Serwisie.
Przechowujemy je tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do
celów marketingowych. Państwa dane po usunięciu Konta mogą być przechowywane w celu: (1)
dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z publikacją Ogłoszenia, (2) wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych, (3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom, (4) maksymalnie przez okres 24
miesięcy od dnia wygaśnięcia lub usunięcia Ogłoszenia lub Konta.
Wszelkie załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem naszego Serwisu
przechowywane są do 12 miesięcy a po upływie tego czasu są usuwane z serwera. Niezależnie od
tego mogą Państwo samodzielnie usunąć wszelkie wiadomości otrzymane w związku z
Ogłoszeniem.
8. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC
w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
9. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane automatycznie przez profilowanie
(personalizowanie)?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie,
personalizowanie), jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz
Regulaminu.
10. Zabezpieczenie danych.
Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania danych osobowych wewnątrz naszego Serwisu
dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. Informacje dotyczące
wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies. Administrator zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek
sposób ten serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.